Welkom op de Canderel website

 

 

Privacy & Cookie policy

Privacy & Cookie policy


WERELDWIJD POLICYBELEID VAN MERISANT COMPANY

Gewijzigd op 25 mei 2018

Merisant Company en onze werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (samen “Merisant”, “wij”, “onze” of “ons”) verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben dit privacybeleid (hierna het “privacybeleid” genoemd) goedgekeurd en ingevoerd als onderdeel van onze verbintenis om uw persoonsgegevens te beschermen op al onze websites, mobiele apps en andere onlinediensten met een koppeling naar dit privacybeleid (hierna de “sites” genoemd). Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de sites en heeft uitsluitend betrekking op de gegevens die worden verzameld in verband met uw toegang tot en gebruik van de sites. Wij raden u aan dit privacybeleid te lezen om meer te weten te komen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen en over de keuzes die u kunt maken in verband met de gegevens die u deelt. In het kader van dit privacybeleid is Merisant de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke).

Omdat wij wereldwijd actief zijn, houdt dit privacybeleid rekening met diverse privacyregels en rechtskaders die het verzamelen, gebruiken, bijhouden, delen en verwijderen van persoonsgegevens regelen. Onze privacypraktijken kunnen variëren naargelang van het land waarin wij actief zijn om rekening te houden met de plaatselijke praktijken en wettelijke verplichtingen. Hoewel dit privacybeleid tot doel heeft onze activiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens wereldwijd zo ruim mogelijk te omschrijven, kunnen de verwerkingsactiviteiten in sommige rechtsgebieden beperkter zijn, afhankelijk van beperkingen op grond van de plaatselijke wetgeving of afhankelijk van de producten en diensten die er worden aangeboden.

Aanvullende informatie over onze praktijken en de rechten van inwoners van specifieke landen vindt u aan het einde van dit privacybeleid in de rubriek “Aanvullende mededelingen aan inwoners van specifieke staten en landen”.

Instemming met het privacybeleid

Door gebruik te maken van de sites stemt u in met de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven, en geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verstrekking van al uw persoonsgegevens aan Merisant via de sites, ook via e-mail, blogpost of sociale media, en voor de verwerking ervan via geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde procedés, voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden en onder de gebruiksvoorwaarden die op de sites van toepassing zijn.

Persoonsgegevens 

In dit privacybeleid worden onder de term “persoonsgegevens” alle gegevens verstaan die aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon kunnen worden gekoppeld. “Persoonsgegevens” kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw naam, postadres (inclusief factuur- en verzendadressen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaartnummer, geboortedatum, rijbewijsnummer of nummer van uw nationale identiteitskaart.

 Wijzigingen van dit privacybeleid

 Wij vragen u dit privacybeleid van tijd tot tijd te lezen. Wij mogen dit privacybeleid immers te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als de wijzigingen die wij aan dit privacybeleid aanbrengen van aard zijn onze rechten betreffende het gebruik van de persoonsgegevens die wij eerder over u hebben verzameld, te verruimen, zullen wij daarvoor, indien dit wettelijk is vereist, uw toestemming vragen, hetzij via uw geregistreerd e-mailadres hetzij via een duidelijk bericht op deze pagina.

 Hieronder komen de volgende onderwerpen aan bod (klik op een van de links hieronder om direct naar de desbetreffende rubriek te gaan):

 1. Informatie die wij over u kunnen verzamelen
 2. Informatie die wij via een geautomatiseerd procedé kunnen verzamelen
 3. Hoe beschermen wij de persoonlijke levenssfeer van kinderen
 4. Hoe kunnen wij de gegevens gebruiken die wij over u verzamelen
 5. Niet bijhouden
 6. Wanneer kunnen wij uw gegevens delen
 7. Wat kunnen wij doen met de gegevens van uw account op een sociale netwerksite
 8. Hoe kunnen wij cookies gebruiken
 9. Hoe bewaren en beschermen wij uw gegevens
 10. Advertenties van derden
 11. Bedrijfsoverdrachten en -wijzigingen
 12. Locatie en doorgifte van persoonsgegevens/strong>
 13. Links naar andere websites en plugins van derden
 14. Aanvullende mededelingen aan inwoners van specifieke staten en landen
  Mededeling aan inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen buiten de VS
 15. Hoe kunt u contact met ons opnemen

 

1. Informatie die wij over u kunnen verzamelen

Wij kunnen gegevens over u verzamelen wanneer u met de sites communiceert, onder andere wanneer u inlogt op de sites, een account aanmaakt, zich inschrijft op onze mailinglijst, een aankoop doet, een dienst aanvraagt, informatie aanvraagt, communiceert met de klantendienst, solliciteert of inhoud uploadt naar de sites via diverse kanalen, met inbegrip van uw sociale media-account, die gegevens kan doorgeven aan de sites. De gegevens die wij kunnen verzamelen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • contactgegevens (inclusief naam, postadressen, e-mailadres en telefoonnummer);
 • aankoop- en transactiegegevens (inclusief betaalkaartgegevens, factuur- en verzendadressen en informatie over de aangekochte producten en diensten);
 • logingegevens;
 • demografische gegevens (inclusief leeftijd/geboortedatum, geslacht en land waar u zich bevindt);
 • gegevens die u ons hebt verstrekt via de sites met betrekking tot de kleur van uw ogen, uw huidskleur, gezondheid, activiteiten en huidverzorgingsproblemen;
 • gebruikersnamen op sociale media;
 • voorkeuren in verband met producten en diensten;
 • gegevens die u beslist te verstrekken in verband met uw opmerkingen of informatieaanvragen;
 • foto's en andere inhoud die u verstrekt;
 • contactgegevens voor andere personen (inclusief e-mailadres) wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals “Stuur deze vacature naar een vriend”;
 • beroep, nummer van de beroepsvergunning, soort vergunning, vervaldatum van de vergunning, gespecialiseerde vaardigheden en bedrijfsnaam (verkregen van schoonheidsspecialisten); en
 • arbeidsverleden, opleidingsverleden en andere gegevens in een cv dat via onze site wordt geüpload, of die via een onlinesollicitatieformulier worden verstrekt (verkregen van sollicitanten, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht).

2. Informatie die wij via een geautomatiseerd procedé kunnen verzamelen

Wij kunnen automatisch gegevens verzamelen over de apparaten die u gebruikt om met de sites te communiceren, alsook over de manier waarop u met de sites communiceert. De gegevens die wij automatisch kunnen verzamelen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • precieze geolocatie (met uw medeweten en toestemming);
 • locatie (gebaseerd op het IP-adres);
 • IP-adres en andere apparaatidentificatiecodes;
 • browsertype en -versie;
 • type besturingssysteem;
 • taal die uw systeem gebruikt en land en tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt;
 • informatie waarnaar u op onze sites hebt gezocht;
 • wanneer en hoe lang u de sites hebt bezocht;
 • de pagina's die u op de sites hebt bezocht;
 • de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht; en
 • de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen.

De gegevens die wij zo verzamelen, kunnen worden gekoppeld aan persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld.

Uw precieze geolocatie. Wanneer u met de sites communiceert, is het mogelijk dat wij uw toestemming vragen om informatie over uw precieze geolocatie te verzamelen. Indien u met de verzameling ervan instemt, kunnen wij deze informatie gebruiken om u locatiegebaseerde of gerichte advertenties en sociale mediaposts te sturen, om onze verkoop- of distributiepartners in de buurt te lokaliseren of voor analysedoeleinden. U kunt onze verzameling en ons gebruik van uw geolocatiegegevens stopzetten door de instellingen op uw browser of mobiele apparaat te wijzigen.

3. Hoe beschermen wij de persoonlijke levenssfeer van kinderen

Onze sites zijn publiek toegankelijke sites die zich niet richten tot kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij er weet van krijgen dat gegevens die wij verzamelen, zijn verstrekt door een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij die gegevens onmiddellijk wissen.

4. Hoe kunnen wij de gegevens gebruiken die wij over u verzamelen 

Wij kunnen de gegevens die wij over u verzamelen, gebruiken om het volgende te doen:

Producten, diensten en andere informatie verstrekken, met inbegrip van reclameboodschappen, die u kunnen interesseren

 • uw transacties vlotter doen verlopen, met inbegrip van de verwerking en uitvoering van aankopen, de verzending van bestellingen en de personalisering van de consumentenervaring, waar mogelijk;
 • u promotiematerialen en andere mededelingen toesturen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving;
 • antwoorden op uw vragen;
 • u e-mailwaarschuwingen met beleggersinformatie toesturen, als u daarom vraagt;
 • met u communiceren over uw deelname aan bijzondere evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma's, aanbiedingen, loyaliteitsprogramma's, enquêtes en marktonderzoeken, en deze beheren;
 • u advertenties toesturen op basis van uw interesses;
 • u een interactieve sociale mediaervaring bieden waardoor u uw sociale netwerkgemeenschap aan de sites kunt koppelen;
 • uw account aanmaken en beheren;
 • uw sollicitatie verwerken en u informeren over toekomstige werkaanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn; en
 • u helpen om verdelers van onze producten in uw buurt te vinden.

Onze bedrijfsactiviteiten beheren en verbeteren

 • de sites doen functioneren en beheren;
 • onze onderneming runnen, beoordelen en verbeteren, onder andere door onze producten en de prestaties en werking van onze sites te beheren, te bevorderen, te verbeteren en te analyseren, door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, door onze communicatie te beheren en door boekhoud-, audit- en andere interne activiteiten te verrichten;
 • onze overeenkomsten uitvoeren;
 • onderzoeken hoe consumenten de sites gebruiken; en
 • overig marktonderzoek verrichten, zoals trends en nieuwe zakelijke mogelijkheden vaststellen op basis van consumentenactiviteiten.

Een veilige onlineomgeving waarborgen en voldoen aan de wettelijke vereisten

 • fraude, misbruik en andere onwettige activiteiten opsporen en ertegen beschermen;
 • de gebruiksvoorwaarden van de sites, andere beleidsmaatregelen van de onderneming en sectornormen toepassen; en
 • alle toepasselijke wetten en onze verslagleggingsverplichtingen naleven.

Profilering. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een persoonlijk profiel van u aan te maken zodat wij u, bijvoorbeeld, op een meer persoonlijke manier kunnen behandelen, als onderdeel van onze dienstverlening aan de klanten.

Opt-outbeleid. Als u geen marketinge-mails van ons meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u de uitschrijfinstructies te volgen in de e-mail die u van ons hebt ontvangen. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwijdering van uw persoonsgegevens van lijsten van derden, zoals zakenpartners, die eerder uw gegevens hebben ontvangen in overeenstemming met dit privacybeleid. Indien wettelijk vereist, zal Merisant redelijke stappen ondernemen om de desbetreffende derden van uw verzoek op de hoogte te brengen.

Analysediensten. Wij kunnen analysediensten van derden, zoals Google Analytics, op onze sites gebruiken. Deze aanbieders van analysediensten kunnen technologieën gebruiken zoals cookies, webserver logbestanden en webbakens, om ons te helpen om het gebruik van onze sites door de bezoekers te analyseren. De gegevens die via deze technologieën worden verzameld, met inbegrip van uw IP-adres, kunnen aan de aanbieders van analysediensten en andere relevante derden worden meegedeeld die de gegevens gebruiken om het gebruik van de sites te analyseren.

5. Niet bijhouden

Wij houden het surfgedrag van klanten in de tijd en op websites van derden niet bij om gerichte reclameboodschappen te sturen en bijgevolg reageren wij niet op “do not track”-signalen.

6. Wanneer kunnen wij uw gegevens delen

Wij kunnen uw gegevens met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen delen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, alsook met externe dienstverleners die namens ons diensten en taken verrichten ter ondersteuning van onze communicatie met u, zoals onze producten en diensten verwerken of leveren, u advertenties voor onze producten toesturen, enquêtes of wedstrijden organiseren, productbeoordelingen hosten of op een andere manier met u communiceren.

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw gegevens daarnaast ook delen met externe aanbieders van analysediensten om te onderzoeken hoe onze sites worden gebruikt en welke producten en diensten consumenten verkiezen. Deze externe dienstverleners gebruiken deze gegevens om ons de diensten te verlenen en de taken te verrichten waarvoor wij met hen een overeenkomst hebben afgesloten.

Wij kunnen aan derden, met inbegrip van andere ondernemingen en het grote publiek, geaggregeerde statistische gegevens verstrekken waaruit algemene gebruikspatronen en -statistieken, interacties en transacties met onze sites blijken. Die gegevens zijn niet tot u persoonlijk te herleiden en bevatten geen specifieke informatie over individueel gebruik.

Wij kunnen uw gegevens ook delen met derden, met inbegrip van rechtshandhavingsinstanties, wanneer wij van oordeel zijn dat dit gepast is om:

 • onze gebruiksvoorwaarden toe te passen;
 • onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • lichamelijke schade aan personen of fysieke schade aan eigendommen van anderen, financiële verliezen en beveiligingsincidenten te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale praktijken;
 • fraude ten nadele van Merisant en anderen te voorkomen;
 • audits, de naleving van regelgeving en corporate governance te bevorderen;
 • te voldoen aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of vergelijkbare juridische procedures die worden uitgevaardigd door rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders en rechtbanken; en
 • aan alle toepasselijke wetten te voldoen.

7. Wat kunnen wij doen met de gegevens van uw account op een sociale netwerksite

Soms kunt u op onze sites inloggen via uw accounts op sociale netwerksites, waaronder, maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest, en deze accounts koppelen aan onze sites. Door deze functie te gebruiken, geeft u ons toegang tot alle publiekelijk gedeelde elementen van uw profiel op de desbetreffende sociale netwerksite en geeft u ons toestemming om deze te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van die sociale netwerksite en dit privacybeleid. Voor meer informatie over de gegevens die met ons en met andere verbonden applicaties worden gedeeld, en over het beheer van de gegevens die via uw account worden gedeeld, met inbegrip van informatie over uw activiteiten terwijl u de sites gebruikt, kunt u de privacyinstellingen op uw account van de sociale netwerksite raadplegen.

Als u een account van een sociale netwerksite van de sites wilt verwijderen, verzoeken wij u hiervoor de instellingen van uw account en de provider te raadplegen.

8. Hoe kunnen wij cookies gebruiken

Wanneer u onze sites bezoekt, kunnen wij stukjes code, gewoonlijk “cookies” genoemd, op uw apparaten plaatsen of vergelijkbare technologie gebruiken (zoals webbakens of browsergebaseerde lokale opslag). Voor zover bij wet toegestaan, kunnen wij gegevens beginnen verzamelen zodra u de sites bezoekt. Door de sites te gebruiken, geeft u ons de toestemming uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te verzamelen en te gebruiken. Wij kunnen cookies gebruiken om van uw bezoeken aan de sites een meer persoonlijke ervaring te maken, gebruikspatronen op de sites bij te houden of onlineactiviteiten te analyseren.

Uw internetbrowser of mobiele apparaat kan u de mogelijkheid bieden de transmissie van bepaalde informatie te blokkeren. Zo kan uw browser u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden hem zo te configureren dat u wordt gewaarschuwd wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt, dat bepaalde cookies worden beperkt of uitgeschakeld, of dat het gebruik van cookies volledig wordt geblokkeerd. Soms hebt u ook de mogelijkheid om bepaalde cookies, Flash cookies genoemd, te wissen via het deelvenster “Opslaginstellingen website” en het deelvenster “Algemene opslaginstellingen” van Adobe Flash. U kunt ervoor kiezen deze opties in te schakelen, maar het kan zijn dat u hierdoor diverse belangrijke kenmerken en functies van de sites niet meer kunt gebruiken.

9. Hoe bewaren en beschermen wij uw gegevens

Wij gebruiken een gegevensbeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke controles uitvoert die erop gericht zijn de gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, redelijk te beschermen.

U kunt zich uitschrijven van e-mails, sms- of andere berichten via uw accountinstellingen of door de instructies in het bericht te volgen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens bij te werken door contact met ons op te nemen op het adres privacypolicy@merisant.com. Tenzij u ons andersluidende instructies geeft, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te bewaren in de mate waarin dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan.

10. Derden

Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot adverteerders, aanbieders van webhostingdiensten en digitale marketeers, kunnen gegevens over uw activiteiten in de tijd en op verschillende websites verzamelen wanneer u gebruik maakt van de sites. Deze derden kunnen ons ook gegevensverzameling, rapportage, meting van advertentierespons en analytische informatie aanbieden, evenals hulp bij het verzenden van relevante marketingboodschappen en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door deze derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en valt niet onder dit privacybeleid. Bij veel derden en sommige webbrowsers en mobiele apparaten kunt u gegevensverzameling door derden uitschakelen.

Onze sites kunnen gebruikmaken van Google Analytics voor advertentieanalyse om analytische gegevens te verzamelen over de manier waarop u onze sites gebruikt. Wij kunnen de Google Analytics cookie en Google advertentiecookies samen gebruiken om gegevens te verzamelen voor advertentiedoeleinden. U kunt Google Analytics uitschakelen via de pagina “Advertentie-instellingen” van Google of via de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. U kunt tracering of de ontvangst van gerichte advertenties op uw mobiele apparaat door sommige mobiele reclamebedrijven en andere vergelijkbare entiteiten uitschakelen door de app App Choices te downloaden op www.aboutads.info/appchoices.

11. Bedrijfsoverdrachten en -wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor alle gegevens verbonden aan de sites, met inbegrip van persoonsgegevens, bekend te maken en over te dragen aan:

 • een volgende eigenaar, mede-eigenaar of operator van een of meerdere van de sites; of
 • bij een fusie, consolidatie of herstructurering van de onderneming, bij de verkoop van in wezen al onze aandelen en activa, of bij andere bedrijfswijzigingen, waaronder, maar niet beperkt tot tijdens een eventuele due diligence procedure.

12. Locatie en doorgifte van persoonsgegevens

Merisant is een wereldwijd actieve onderneming en kan gegevens in landen overal ter wereld verzamelen en verwerken. Indien dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, kunnen uw persoonsgegevens zich dus in een land bevinden waar Merisant handel drijft dat niet uw land van verblijf is noch het land van waaruit u uw persoonsgegevens aan Merisant hebt meegedeeld, en kunnen zij in dat land worden verwerkt. In die andere landen kunnen andere gegevensbeschermingswetten van kracht zijn dan in het land waar u verblijft.

Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens die wij via onze sites over u verzamelen, ook doorgeven aan onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en dienstverleners in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, voor de hierboven beschreven doeleinden. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een ander land doorgeven, nemen wij daarbij het toepasselijke recht in acht.

Wanneer wij persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland aan landen buiten de EER en het VK doorgeven, maken wij daarvoor gebruik van goedgekeurde doorgiftemechanismen zoals standaardcontractbepalingen. U kunt deze ter inzage aanvragen op privacypolicy@merisant.com. Door ons uw gegevens via de sites te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens op die manier worden verzameld, verwerkt en doorgegeven.

13. Links naar andere websites en plugins van derden

Onze sites kunnen voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites bevatten. Die andere websites worden mogelijk beheerd door ondernemingen die niet met ons gelieerd zijn. Wij raden u sterk aan het privacybeleid of de privacyverklaring te lezen van de gekoppelde websites die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die niet met ons is gelieerd, en evenmin voor het gebruik van die websites of de privacypraktijken van die websites.

De aanbieders van plugins van derden, zoals sociale netwerktools, op onze sites kunnen geautomatiseerde procedés gebruiken om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de sites en uw communicatie met deze functies. Die gegevens vallen onder het privacybeleid van de desbetreffende aanbieders van plugins van derden. Voor zover bij wet toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze aanbieders van plugins van derden.

14. Aanvullende MEDEDELINGEN AAN INWONERS VAN SPECIFIEKE STATEN EN LANDEN

De volgende aanvullende mededelingen zijn van toepassing op inwoners van specifieke rechtsgebieden:

Mededeling aan inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen buiten de VS

Merisant verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. In sommige situaties kan het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de werking van onze sites of om u bepaalde producten of diensten te kunnen aanbieden. Als wij de gegevens op andere manieren gebruiken, zullen wij u hierover een specifieke mededeling sturen op het ogenblik van de gegevensverzameling.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als wij een rechtsgrond hebben om dit te doen. De rechtsgrond die wij zullen gebruiken, zal in nagenoeg alle gevallen een van de volgende zijn:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om te voldoen aan een verzoek dat u hebt geformuleerd.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Merisant rust.
 • Of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Merisant als wereldwijd actieve onderneming om, bijvoorbeeld, onze onderneming te beschermen en onze klanten beter te begrijpen.

Indien wij van plan zijn persoonsgegevens die wij hebben verzameld, voor een ander doeleinde verder te verwerken dan het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u, voordat wij met deze verdere verwerking van start gaan, informatie verstrekken over dit secundaire doeleinde, evenals alle extra informatie die nodig is om eerlijke en transparante verwerking te waarborgen.

Cookiebeleid

In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe en waarom ze op uw apparaat kunnen worden geplaatst en er worden geraadpleegd wanneer u onze sites gebruikt of bezoekt. Dit cookiebeleid moet samen met de rest van dit privacybeleid en met onze toepasselijke gebruiksvoorwaarden worden gelezen.

Door in te stemmen met het gebruik van cookies, gaat u ermee akkoord dat wij cookies kunnen plaatsen en er toegang toe hebben zoals in dit cookiebeleid wordt beschreven.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw apparaat kan worden geplaatst en waartoe wij toegang hebben wanneer u een van onze sites bezoekt, voor zover u daarmee instemt. Hierdoor kunnen onze sites uw apparaat van dat van andere gebruikers van de sites onderscheiden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.allaboutcookies.org en op www.youronlinechoices.eu.

Hoe gebruiken onze sites cookies?

Wij kunnen cookies gebruiken om u en uw interesses te identificeren en uw gebruik van onze sites bij te houden. Wij kunnen cookies ook gebruiken om de toegang tot bepaalde inhoud op onze sites te controleren, de sites te beschermen en uw eventuele verzoeken te verwerken.

Om onze sites te beheren en voor onderzoeksdoeleinden kunnen wij met externe dienstverleners een overeenkomst afsluiten om statistische informatie over het gebruik van en het verkeer op onze sites bij te houden en te analyseren. Deze externe dienstverleners kunnen permanente cookies gebruiken om ons te helpen om de gebruikerservaring te verbeteren, de inhoud op onze sites te beheren en het gebruikersgedrag op te volgen.

Wij kunnen ook overeenkomsten met externe dienstverleners afsluiten om e-mails te sturen naar gebruikers die ons hun contactgegevens hebben verstrekt. Om de doeltreffendheid van onze e-mails te meten en te verbeteren, kunnen de externe dienstverleners cookies op de apparaten van gebruikers plaatsen. Alle gegevens die deze externe dienstverleners namens Merisant verzamelen, worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden alleen op een anonieme, geaggregeerde manier extern gedeeld.

Wij kunnen de volgende soorten cookies gebruiken voor de beschreven doeleinden:

Soort cookie

Doeleinde

Strikt noodzakelijk/Technisch

Deze cookies hebben wij nodig om onze sites te laten functioneren zodat u de sites kunt raadplegen zoals u hebt gevraagd. Dankzij deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld herkennen dat u een account hebt aangemaakt en op dat account hebt ingelogd om toegang te krijgen tot de inhoud van de site. Hiertoe behoren ook cookies waarmee wij uw eerdere acties binnen eenzelfde browsersessie kunnen onthouden en onze sites kunnen beveiligen.

Analytisch/Prestaties

Deze cookies worden door ons of door onze zakenpartners gebruikt om te analyseren hoe onze sites worden gebruikt en hoe goed ze presteren. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina's het vaakst worden bezocht en van waar onze bezoekers komen. Als u zich inschrijft op een nieuwsbrief of zich op een andere manier op onze sites registreert, kunnen deze cookies aan u worden gekoppeld.

Functionaliteit

Dankzij deze cookies kunnen wij onze sites laten werken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Deze cookies laten ons toe u tussen twee bezoeken in te “onthouden”. Wij kunnen hierdoor bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u onze sites aan uw wensen hebt aangepast, bijvoorbeeld groter lettertype, andere taal, ander lettertype of aanpassing van andere wijzigbare delen van de sites. Bij uw volgende bezoeken krijgt u de sites te zien zoals u ze eerder hebt aangepast.

Profilering, targeting en/of reclame

Wij kunnen cookies gebruiken om gegevens over uw onlineactiviteiten te verzamelen en uw interesses vast te stellen zodat wij u reclameboodschappen kunnen tonen die voor u heel relevant zijn. U kunt weigeren om van ons op interesse gebaseerde reclameboodschappen te ontvangen. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder beschreven in de rubriek “Uw rechten”.

Reclameboodschappen van derden

Wij kunnen onze zakenpartners toelaten om op onze sites cookies te gebruiken voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven, met inbegrip van het verzamelen van gegevens over uw onlineactiviteiten in de tijd en op verschillende websites. De zakenpartners die deze cookies genereren, hebben elk hun eigen privacybeleid en kunnen hun cookies gebruiken om u gerichte reclameboodschappen te tonen op andere websites op basis van uw bezoek aan onze sites.

Hoe weiger ik het gebruik van cookies of trek ik mijn toestemming tot het gebruik ervan in?

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat het plaatsen van alle of sommige cookies op uw apparaat wordt geweigerd en dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie op uw apparaat wordt geplaatst. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u in uw browser onder “help”, “opties” of “bewerken” of op www.allaboutcookies.org. U moet er echter wel rekening mee houden dat als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd (ook strikt noodzakelijke cookies), u mogelijk geen toegang hebt tot een deel van of tot alle functies van onze sites of deze niet kunt gebruiken.

Als u eerder geplaatste cookies wilt verwijderen, kunt u deze altijd manueel verwijderen. Dit voorkomt echter niet dat onze sites in de toekomst cookies op uw apparaat plaatsen, tenzij en tot u uw browserinstellingen aanpast zoals hierboven beschreven.

Als u zich binnen de Europese Unie bevindt, kunt u voor meer informatie over de ontwikkeling van gebruikersprofielen en het gebruik van targeting/advertentiecookies terecht op www.youronlinechoices.eu.

Uw keuze om gegevens te verstrekken

U kunt ervoor kiezen geen persoonsgegevens aan Merisant te verstrekken door onder andere geen aankopen te doen, geen gebruik te maken van onze diensten, niet te solliciteren en geen informatie aan te vragen. U kunt er ook van afzien rechtstreeks aan ons gegevens te verstrekken. Als u echter geen persoonsgegevens meedeelt wanneer u daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat wij u niet al onze producten en diensten kunnen aanbieden of u geen informatie kunnen bezorgen over onze producten, diensten, promotieacties en andere opportuniteiten.

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens te bewaren in de mate waarin dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten in verband met de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, en u kunt die onder bepaalde omstandigheden uitoefenen. Die rechten zijn de volgende:

 • U kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u bijhouden. Als wij uw gegevens op grond van uw toestemming bijhouden of om een overeenkomst met u te kunnen afsluiten, kunt u ook vragen dat wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm bezorgen.
 • Als uw gegevens onjuist zijn, kunt u vragen dat wij onjuiste gegevens verbeteren, wijzigen of wissen.
 • U kunt vragen dat wij u persoonsgegevens wissen of de verwerking ervan beperken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wanneer wij uw gegevens met het oog op onze gerechtvaardigde belangen verwerken.

Afhankelijk van het toepasselijke recht zullen wij uw verzoek zo snel als praktisch haalbaar is en in ieder geval binnen een termijn van ten hoogste een maand na ontvangst van een geldig verzoek uitvoeren. Als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is, zullen wij deze termijn misschien tot twee maanden moeten uitbreiden. Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten zal worden beoordeeld in overeenstemming met het toepasselijke recht. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij wettelijk niet verplicht zijn op uw verzoek in te gaan. Wij kunnen bijvoorbeeld verzoeken weigeren die wij onredelijk repetitief vinden of die de persoonlijke levenssfeer van anderen in het gedrang dreigen te brengen. Verzoeken om inzage en rectificatie zijn gratis tenzij zij repetitief, buitensporig of ongegrond zijn. In dat geval kunnen wij u de administratiekosten aanrekenen die wij moeten maken om uw verzoek uit te voeren.

Sommige van deze rechten kunnen online worden uitgeoefend via uw account. U kunt bijvoorbeeld bepaalde informatie over uw gebruik van onze sites bekijken, wijzigen en wissen en u kunt zich uitschrijven van e-mails, sms- of andere berichten. Als u uw verzoek niet via uw onlineaccount kunt beheren, kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@merisant.com.

Recht om u af te melden voor marketing of om uw toestemming hiervoor in te trekken

Daarnaast kunt u ons altijd laten weten dat u geen marketingboodschappen per e-mail wilt ontvangen door op de link "uitschrijven" te klikken in de marketinge-mails die u van ons ontvangt, of door ons te contacteren zoals hieronder uiteengezet. Afhankelijk van het toepasselijke recht zullen wij daarna uw voorkeuren respecteren.

In bepaalde omstandigheden zal de intrekking van uw toestemming aan Merisant om uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, betekenen dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde producten en diensten van Merisant.

Klachten

Als u niet tevreden bent of zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact met ons opnemen (zie de rubriek “Hoe kunt u contact met ons opnemen”) zodat wij hiervoor een oplossing kunnen bereiken. Wij raden u aan eerst met ons contact op te nemen, maar u hebt echter ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

15. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of dit privacybeleid. U kunt ons een e-mail sturen op mailto:privacypolicy@merisant.com. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Merisant Company
Legal Department

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606

U.S.A.

of

Merisant UK, Ltd.

Legal Department

St Johns Court, Easton Street

High Wycombe HP11 1JX

United Kingdom