Gezond bewegen, gezonde voeding word nog efficienter als je het combineert met evenwichtige lichaamsbeweging

Gezond bewegen

Gezonde voeding word nog efficiënter als je het combineert met evenwichtige lichaamsbeweging.

aspartaam-is-veilig

aspartaam-is-veilig

Aspartaam

Aspartaam is veilig! Dat stelt een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). 

Merisant, wereldwijde de grootste aanbieder van tafelzoetstoffen verspreidde het volgende persbericht:

Brussel, 8 april 2010. Merisant, wereldwijde marktleider in tafelzoetstoffen, heeft nota genomen van het rapport dat in het begin van april 2010 werd uitgegeven door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) met betrekking tot aspartaam en verheugt zich over het feit dat op deze manier de wetenschappelijke consensus over de onschadelijkheid van dit product, die tot dan toe de boventoon had gevoerd, bevestigd wordt.

Een panel van nationale deskundigen, aangeduid door de lidstaten van de Europese Unie, heeft op vraag van de Adviesraad van de EFSA de beschikbare elementen en gegevens over aspartaam onderzocht. Dit rapport streeft ernaar te verzekeren dat alle inspanningen werden geleverd om een antwoord te geven op de reeds vroeger ontstane bezorgdheden.

Het panel van nationale deskundigen heeft zo alle domeinen van onzekerheden onderzocht die verband houden met aspartaam, zoals de metabolische aspecten, de risico's op diabetes, de risico's op kanker en de risico's op allergieën. Deze groep van deskundigen bevestigt opnieuw de onschadelijkheid van aspartaam en baseert zich hiervoor op de verzamelde wetenschappelijke literatuur die uitgegeven werd sinds de uitspraak van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF) in 2002, alsook op alle bijdragen die zijn voortgekomen uit de open raadpleging door EFSA tussen november 2008 en november 2009: "De nationale deskundigen hebben geen nieuwe aanwijzingen geïdentificeerd die een nieuwe aanbeveling van de EFSA zouden vereisen en waarvoor zou moeten worden teruggekomen op de meningen van de EFSA en het SCF."

Dit rapport benadrukt trouwens dat er geen enkele aanleiding is om een verband te leggen tussen de consumptie van aspartaam en een toename van de eetlust: "De nationale deskundigen hebben besloten dat er niet voldoende gegevens voorhanden zijn om te veronderstellen dat aspartaam een invloed heeft op de eetlust en op het gevoel van verzadiging."

De conclusies van dit rapport bevestigen de internationale wetenschappelijke consensus die tot dan toe de boventoon had gevoerd over dit onderwerp. Met meer dan 300 wetenschappelijke studies die werden gepubliceerd over dit onderwerp is aspartaam één van de meest bestudeerde voedingsstoffen ter wereld. Op basis van deze studies werd aspartaam goedgekeurd door de deskundigen van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), alsook door de sanitaire agentschappen van meer dan 100 landen, met in het bijzonder de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten, de Franse voedselautoriteit AFFSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) en het Food Standards Agency (FSA) in het Verenigd Koninkrijk.

Aangezien aspartaam een zoete smaak zonder calorieën levert, kan de stof efficiënt meewerken, in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding, aan het verminderen van het aandeel calorieën en kan zo helpen het gewicht onder controle te houden. Hugues Pitre, ondervoorzitter bij Merisant en algemeen directeur voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten, maakt van deze gelegenheid gebruikt van volgende te herhalen: "Op basis van aspartaam of andere zoetstoffen, verbindt Merisant zich ertoe de consument veilige en kwalitatieve producten aan te bieden, die miljoenen mensen ter wereld toelaten plezier en een evenwichtige voeding te verenigen."

Download het volledige persbericht:

"Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bevestigt de onschadelijkheid van aspartaam"